Kalendarium Jana Pawła II

16 październik 1978

Jan Paweł II

Karol Wojtyła zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego

Tego dnia podczas konklawe arcybiskup Karol Wojtyła został wybrany na zwierzchnika Kościoła Katolickiego. Był pierwszym od ponad 100 lat cudzoziemcem na Piotrowym Tronie. 22 października odbyła się uroczysta inauguracja jego pontyfikatu.


rok 1979

Pierwsza pielgrzymka do Polski

Pierwsza pielgrzymka do Polski

25 stycznia Jan Paweł II wybrał się w swoją pierwszą podróż zagraniczną. W czerwcu tego roku przyjechał również do ojczyzny. Pielgrzymka ta była triumfem wiary i oznaką przywiązania Polaków do Kościoła.


rok 1981

Zamach na Jana Pawła II

Zamach na Jana Pawła II

W styczniu papież przyjął delegację NSZZ „Solidarność ” z Lechem Wałęsą na czele. 13 maja został postrzelony. Z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.


16 – 23 czerwca 1983

Jan Paweł II z Lechem Wałęsą

Jan Paweł II z Lechem Wałęsą

Druga pielgrzymka do ojczyzny. Papież po oficjalnej części wizyty spotkał się z Lechem Wałęsą, a podczas mszy świętej na Jasnej Górze zawierzył naród polski opiece Matki Boskiej.


13 kwietnia 1986

Jan Paweł II w synagodze

Jan Paweł II w synagodze

Jan Paweł II jako pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła katolickiego przekroczył mury synagogi i modlił się wraz z Żydami.


8 – 14 kwietnia 1987

III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Trzecia pielgrzymka do Polski. Podczas tej wizyty Ojciec Święty oficjalnie poparł polską opozycję demokratyczną. Opuszczając ojczyznę powiedział: „Nie traćcie nadziei ”.


27 grudnia 1989

Jan Paweł II i Ali Agca

Jan Paweł II i Ali Agca

Ojciec Święty odwiedził w więzieniu Alego Agcę. Podczas długiej rozmowy papież wybaczył swemu niedoszłemu zabójcy.rok 1990

Jan Paweł II w Afryce

Jan Paweł II w Afryce

Papież wyruszył do Afryki.

Podróż ta miała zwrócić uwagę na ten niespokojny, biedny i wyniszczony wojnami kontynent.


1 – 9 czerwca 1991

IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Czwarta pielgrzymka do Polski.

Tym razem powitał ojczyznę wolną i demokratyczną.


rok 1995

Pielgrzymka Jana Pawła II do Słowacji

Pielgrzymka Jana Pawła II do Słowacji

Jan Paweł II jedzie z pielgrzymką na Słowację.

Tam składa hołd męczennikom protestanckim.


rok 1997

Papież przy grobie św. Wojciecha

Papież przy grobie św. Wojciecha

I znowu w Polsce! Papież odwiedził grób św. Wojciecha w Gnieźnie.

Bierze udział w Kongresie Eucharystycznym odbywającym się we Wrocławiu.


rok 2000

Pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej

Pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej

Jubileusz roku 2000 Jan Paweł II pielgrzymuje do Ziemi Świętej.

Modli się w synagodze i w meczecie. Wprowadza Kościół katolicki w nowe tysiąclecie.


2 kwietnia 2005

Pogrzeb Jana Pawła II

Pogrzeb Jana Pawła II

Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł w Watykanie o godzinie 21:37 .


źródło: gazeta szkolna „Żak”, kwiecień 2005. nr 45

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz